Zaregistrujte se a získejte kredit 50,- Kč na váš první nákup.

Ochrana osobních údajů

Tyto "Zásady ochrany osobních údajů" popisují naše pravidla a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů při používání Služby a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami o chraně osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů udržuje generátor ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný následujícími podmínkami. 

Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

 • Vy znamená fyzickou osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.
 • Společnost (v této Smlouvě označovaná jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše") označuje společnost Honkee s.r.o., Českobrodská 65, 190 11 Praha 9 - Běchovice.
 • Přidružená společnost znamená subjekt, který ovládá, je ovládán nebo je pod společnou kontrolou se stranou, přičemž "ovládání" znamená vlastnictví 50 % nebo více akcií, podílů nebo jiných cenných papírů s právem hlasovat při volbě členů představenstva nebo jiných řídících orgánů.
 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás za účelem přístupu k naší službě nebo jejím částem.
 • Webová stránka označuje Vymalujsisam.cz, přístupný z www.vymalujsisam.cz.
 • Služba odkazuje k Webovým stránkám.
 • Země odkazuje k České republice
 • Poskytovatelem služby se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Odkazuje na společnosti nebo fyzické osoby třetích stran, které Společnost zaměstnává za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze způsobu využívání Služby.
 • Služba sociálních médií třetí strany odkazuje na jakoukoli webovou stránku nebo jakoukoli webovou stránku sociální sítě, prostřednictvím které se Uživatel může přihlásit nebo si vytvořit účet za účelem používání Služby.
 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
 • Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou umístěny do Vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jiného zařízení webovou stránkou a obsahují mimo jiné údaje o historii prohlížení dané webové stránky.
 • Údaje o používání se týkají automaticky shromažďovaných údajů, které jsou generovány buď používáním Služby, nebo samotnou infrastrukturou Služby (například doba trvání návštěvy stránky).

 

Údaje o používání

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor Vašeho mobilního zařízení, IP adresu Vašeho mobilního zařízení, Váš mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Můžeme také shromažďovat informace, které Váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když ke Službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj.

Sledovací technologie a soubory cookie

Ke sledování aktivity na naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie. Sledovací technologie používají majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Naší služby.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby.

Soubory cookie mohou být "trvalé" nebo "relační". Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco relační soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Pro účely uvedené níže používáme jak relační, tak trvalé soubory cookie:

Nezbytné / nezbytné soubory cookie

Typ: Soubory cookie relace

Správce: My

Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytovány služby dostupné prostřednictvím webových stránek a abyste mohli využívat některé jejich funkce. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a my tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám tyto služby poskytli.

Zásady používání souborů cookie / oznámení o přijetí souborů cookie
Typ: Trvalé soubory cookie

Správce: My

Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.

Funkční soubory cookie

Typ: Trvalé soubory cookie

Správce: My

Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které jste učinili při používání webových stránek, například zapamatovat si vaše přihlašovací údaje nebo předvolbu jazyka. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout Vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své preference při každém použití Webových stránek.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich možnostech týkajících se souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat Osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování a údržba naší Služby, včetně monitorování používání naší Služby.
 • Správa vašeho účtu: správa vaší registrace jako uživatele Služby. Vámi poskytnuté osobní údaje Vám mohou umožnit přístup k různým funkcím Služby, které jsou Vám jako registrovanému uživateli k dispozici.
 • Pro plnění smlouvy: vypracování, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, zboží nebo služby, které jste si zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.
 • Za účelem kontaktování Vás: Kontaktovat Vás prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace, ohledně aktualizací nebo informačních sdělení souvisejících s funkcemi, produkty nebo smluvními službami, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení.
 • Poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.
 • Ke správě Vašich požadavků: Abychom mohli vyřizovat a spravovat Vaše požadavky, které jste nám zaslali.

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s Poskytovateli služeb za účelem monitorování a analýzy používání naší Služby, zobrazování reklam, které Vám pomáhají podporovat a udržovat Naši Službu, kontaktovat Vás, inzerovat na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši Službu, nebo za účelem zpracování plateb.
 • Pro obchodní převody: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o nich.
 • S přidruženými společnostmi: V takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto pobočky dodržovaly tyto Zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří Naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s Námi pod společnou kontrolou.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s Našimi obchodními partnery, abychom Vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: Když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných oblastech s ostatními uživateli, mohou tyto informace vidět všichni uživatelé a mohou být veřejně šířeny. Pokud komunikujete s ostatními uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany, Vaše kontakty ve službě sociálních médií třetí strany mohou vidět Vaše jméno, profil, fotografie a popis Vaší činnosti. Stejně tak ostatní uživatelé budou moci vidět popisy Vaší činnosti, komunikovat s Vámi a prohlížet si Váš profil.

 

 

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich právních povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje pro splnění platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude rovněž uchovávat Údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše informace, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích Společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto údaje mohou být přenášeny do počítačů - a uchovávány v počítačích - umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů Vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání takových informací, představuje Váš souhlas s tímto přenosem.

Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu Vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení Vašich údajů a dalších osobních informací.

Zveřejnění Vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud se Společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být Vaše osobní údaje předány. Předtím, než budou Vaše osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, Vás na to upozorníme.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být Společnost povinna zpřístupnit Vaše Osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na oprávněné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

Další právní požadavky

Společnost může Vaše Osobní údaje zveřejnit v dobré víře, že je to nezbytné pro:

 • splnění zákonné povinnosti
 • ochranu a hájení práva nebo majetku Společnosti.
 • zabrániění nebo vyšetření možného protiprávního jednání v souvislosti se Službou
 • ochranu osobní bezpečnosti uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • ochranu před právní odpovědností
 • bezpečnost vašich osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro Nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Ochrana osobních údajů dětí

Naše služba neoslovuje osoby mladší 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z Našich serverů.

Můžeme také omezit způsob, jakým shromažďujeme, používáme a ukládáme některé údaje Uživatelů ve věku 13 až 18 let. V některých případech to znamená, že těmto uživatelům nebudeme moci poskytovat určité funkce Služby.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako na právní základ pro zpracování Vašich informací a Vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto informací vyžadovat souhlas rodiče.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, vás o tom budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným upozorněním na našich službách a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem: obchod@vymalujsisam.cz